Gratis workshop

Effectief gebruik van zoutwachters voor het meten en monitoren van zoet/zout dynamiek

Locatie: Metinco, Vlijtweg 6, Wapenveld

Datum: Donderdag 23 Mei 2024, 10-12 

Korte introductie over zoutwachters

Zoutwachters zijn verticale meetkabels waarmee de elektrische weerstand van de ondergrond gemeten kan worden. Het doel van deze zoutwachters is om veranderingen in de diepte van het grensvlak tussen zoet en brak grondwater te kunnen monitoren.  Het ontwerp van de kabels, de initiële meet apparatuur en het meetschema zijn rond 1970 ontwikkeld door TNO-Dienst Grondwaterverkenning. Sinds 1970 zijn er in Nederland op zijn minst vijfhonderd zoutwachters geplaatst  – een landsdekkend systeem wat uniek is in de wereld.

Historisch werden alle zoutwachters ongeveer twee keer per jaar bemeten. De meetresultaten kunnen gebruikt worden om de locatie van het grensvlak tussen zoet en zout water en de overgangszone vrij precies te bepalen. Door de veranderingen in de tijd van deze meetresultaten te analyseren kan de verandering van dit grensvlak in kaart gebracht worden, en kan er inzicht verkregen worden over het mogelijke effect van grondwaterwinning.

Helaas worden niet alle zoutwachters meer bemeten (ook omdat vaak de oude meet apparatuur niet meer werkt) en is er vaak weinig of geen bekendheid bij organisaties over het meetsysteem en de dataverwerking. Het resultaat van dit is dat organisaties zoutwachters niet effectief gebruiken.

Workshop

In de afgelopen jaren hebben Metinco (samen met haar partner Subsurface Insights) nieuwe meet apparatuur en data analyse methoden ontwikkeld voor zoutwachters. Dit maakt het mogelijk om zowel erg effectief data te verzamelen aan zoutwachters als ook om metingen (nieuwe en historische) direct naar informatie te vertalen.

Naar aanleiding van interesse van provincies en waterleiding bedrijven organiseren we een workshop. Het doel van deze workshop is om kennis uit te wisselen met betrekking tot het gebruik van zoutwachters en een introductie te geven in de nieuwe mogelijkheden van zoutwachters. Op 23 Mei biedt Metinco een gratis 2 uur workshop aan over zoutwachters. De workshop begint om 10 uur ‘s ochtends en eindigt om 12 uur met een lichte lunch. Aan het einde van de cursus zullen de volgende onderdelen behandeld zijn:

  • Achtergrond en geschiedenis van de zoutwachters
  • Zoutwachter kabels en data verzameling 
  • Typische data van een zoutwachter en hoe dit vertaald kan worden in zoet/zout gelaagdheid (bv voor gebruik in een model)
  • Nieuwe mogelijkheden met bestaande infrastructuur

Deelname is gratis, maar er is een beperkt aantal zitplaatsen. Deelnemers kunnen zich aanmelden via het onderstaande formulier.  NB: bij grote interesse organiseren we mogelijk een tweede cursus in de middag van de 23e, of mogelijk ook een online cursus. 

Deze workshop is voorbij. Als er interesse is in een volgende workshop vul dan het formulier onder in